Pleun van Ginneken was altijd al bezig met sport, het liefste buiten. Dat ze een sportgerelateerde opleiding ging doen verbaasde dan ook niemand. In 2015 is ze afgestudeerd voor haar master Bewegingswetenschappen. Vervolgens is ze begonnen met de Postdoctorale Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog, welke ze in 2018 afgerond heeft. Ze kwam er tijdens haar master achter dat de gedachten van mensen heel veel invloed kunnen hebben op de sportprestaties, daardoor trok de sportpsychologie haar aandacht. Inmiddels heeft ze verschillende sporters, teams en coaches mentale begeleiding gegeven en hoopt ze nog velen te kunnen helpen met het optimaal benutten van hun talenten. Daarnaast werkt ze sinds 2016 voor NAC Breda, tegenwoordig leert ze de jeugdspelers prestatievaardigheden aan en is ze als bewegingswetenschapper zowel bij de eerste selectie als bij de jeugd actief.
Pleun van Ginneken Sportpsychologie is in 2018 een samenwerking aangegaan met Flow Mentale Training (http://flowmentaletraining.nl/team). Daniëlle van der Klein – Driesen, Lianne den Haan en Pleun van Ginneken versterken elkaar door het delen van hun ervaringen, nieuwe ideeën en kennis. Alle drie geloven ze in het praktisch toepasbaar maken van de mentale training, zodat de stap om de geleerde mentale vaardigheden toe te passen in de praktijk zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt.